Infoskjerm til redusert pris!

Vi tilbyr en enkel rabattmodell på digitale skjermer.

  • 1 - 5 skjermer: 3000 kr én gang + 300 kr pr måned, pr skjerm
  • 5 - 9 skjermer: 2000 kr én gang + 200 kr pr måned, pr skjerm
  • 10+ skjermer: 1500 kr én gang + 150 kr pr måned, pr skjerm

Kontakt oss